Якісний енергоаудит відтепер і на Україні

Одним з першорядних завдань, які ставляться в процесі енергоаудиту, є оцінка діяльності підприємства або організації за принципом енергоефективності.

Енергоефективність в даному контексті визначається як раціональне витрачання енергоресурсів з точки зору економічних характеристик і дотримання регламентів з охорони навколишнього середовища.

В результаті проведеного енергоаудиту пропонується ряд заходів, впровадження яких дозволяє знижувати витрата енергії, залишаючи при цьому енергетичну забезпеченість об’єкта і протікають на ньому виробничі процеси на тому ж рівні.

Якісний енергоаудит

Таким чином, мова йде в першу чергу про енергозбереження, при якому впровадження енергозберігаючих технологій призводить до зменшення енерговитрат, а не про енергозбереження, сконцентрованому на корисному витрачання енергії.

В ході проведення робіт з енергоаудиту, спрямованому на скорочення споживання тих чи інших видів ресурсів і зростання ефективності їх використання, створюється комплексна програма.

Покрокова планова реалізація пунктів даної програми дозволяє досягти ряду позитивних результатів, у тому числі:

  • Зниження залежності від постачальників ресурсів;
  • Придбання можливостей, що дозволяють розширити виробництво без збільшення витрат на його енергозабезпечення;
  • Зниження собівартості продукції і, як наслідок, підвищення його конкурентоспроможних характеристик;
  • Зниження рівня забруднення навколишнього середовища.

 

Сьогодні сучасний вітчизняний і зарубіжний бізнес рухається по двох основних напрямних розвитку, в ході яких, по-перше, відбувається скорочення рівня споживання енергоресурсів, а, по-друге, підвищується ефективність їх використання.

В умовах зростаючих вимог до екологічної стійкості та обмеженості природних ресурсів, питання енергоефективності та зменшення споживання енергії стають все важливішими. Одним з найефективніших інструментів, який сприяє проведенню змін у галузі енергоменеджменту, є енергоаудит.

Енергоаудит — це систематичне дослідження енергозберігаючого потенціалу підприємства, будівлі чи організації, спрямоване на виявлення та оцінку можливостей зменшення споживання енергії та підвищення енергоефективності. Його основною метою є ідентифікація областей, де можливе значне затримання енергії та визначення заходів для покращення енергетичної ефективності.

Проведення енергоаудиту є важливим для численних галузей діяльності, включаючи промислові підприємства, комерційні будівлі, державні установи та житлові комплекси. Переваги енергоаудиту не можуть бути недооцінені, оскільки він дозволяє розуміти, як ефективно використовується енергія, ідентифікувати резерви заощадження, визначити пріоритетні напрямки для впровадження енергоефективних заходів та значно зменшити витрати на енергію.

Однією з головних переваг енергоаудиту є його комплексний підхід. Проведення аудиту дозволяє визначити всі аспекти енергоспоживання — від системи опалення та кондиціонування повітря до електроживлення та освітлення. Крім того, аудитор оцінює не лише технічні аспекти, але й управлінські та організаційні практики, що дозволяє виявити та усунути будь-які перешкоди для покращення енергоефективності.