ЕНЕРГОАУДИТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ: ЕКОНОМІЯ ТЕПЛА – РЕАЛЬНО І ДОСТУПНО!

До числа таких можна віднести, наприклад, питання економії енергії. Дослідники у цій галузі провели низку опитувань, аналіз яких дозволив виявити, що питання економії енергоресурсів переважна більшість жителів нашої країни відносить до числа найбільш важливих.Хтось виходить при такому міркуванні виключно з власних інтересів і вигод, хтось міркує більш широко, розглядаючи перспективи енергозбереження в більш широкій «інтерпретації», але факт залишається фактом – це питання актуальне і важливе, причому важливість вирішення даної проблеми набуває все більшої серйозності в буквальному сенсі з кожним днем.

ЕНЕРГОАУДИТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ: ЕКОНОМІЯ ТЕПЛА – РЕАЛЬНО І ДОСТУПНО!

 

Явним прикладом «загальної» боротьби, спрямованої на енергозбереження, можна назвати енергоаудит житлових будинків. Що це таке та в чому його ефективність?

Енергоаудит – це комплекс заходів, спрямованих на зниження витрат по забезпеченню тепла. Результатом проведення енергоаудиту для кожного окремо взятого мешканця будинку може стати в кілька разів менша цифра у графі «До оплати» в рахунках за опалення, гаряче водопостачання і т. п.

Завдання проведеного енергоаудиту – виявити основні причини тепловтрати і розробити комплекс заходів, результатом впровадження яких може стати збільшення енергоефективності в кожному окремо взятому випадку.

При проведенні комплексного дослідження окремо взятого об’єкта (житлового будинку) проводиться оцінка самої конструкції будівлі, використовуваних матеріалів, виявляються основні джерела втрати тепла. Як правило, до таких належать перекриття в льохах і на горищах, вентиляційна система в будові, вікна та двері, фасадні і торцеві стіни будівлі, трубопроводи.

Проведення енергоаудиту передбачає подальше впровадження енергозберігаючих технологій, які покликані підвищити ефективність теплозабезпечення будинку і при цьому зробити тепло більш доступним для його мешканців. Особливо питання енергоаудиту актуальні для нових будівель, які тільки будуть здаватися в експлуатацію, а також для будівель, які пройшли капітальний ремонт.

Отже, вже зрозуміло, що основна мета проведення енергоаудиту – це оцінка поточного стану теплопостачання в будинку, пошук оптимальних варіантів, їх впровадження і як результат – оптимізація використання енергетичних ресурсів. Тут дотримується схема: мінімум витрат при максимальній віддачі тепла.

Енергоаудит житлового будинку проводиться в кілька етапів, кожен з яких має певну важливість. До їх числа можна віднести:

— процес обстеження будинку;
— проведення різного роду вимірювань;
— збір інформації статистичного характеру, її акумулювання і подальший аналіз;
— оцінка загальної конструкції будинку, використовуваної при будівництві матеріалів;
— комплексна обробка всієї отриманої інформації та формування висновків на її основі;
— складання «реальної картини» використання та ефективності тепла в будинку на даний момент;
— розробка заходів, здатних збільшити ефективність використання енергетичних ресурсів на даному об’єкті;
— повний звіт про виконану роботу з формуванням висновків після ретельного аналізу та обґрунтування ефективності запропонованих до впровадження заходів. Тут важлива саме інформація цифрового характеру: конкретні величини, що показують рівень очікуваної економії, порівняння показників до і після впровадження запропонованих заходів і т. п.

Енергоаудит житлового будинку – це перший, але досить ефективний крок назустріч до більш раціонального використання тепла в будинку, виключенню тепловтрат та істотної економії.

Comments are closed.

 Якісний енергоаудит