ЕНЕРГОАУДИТ ПІДПРИЄМСТВ ВАЖЛИВИЙ І НАВІТЬ НЕОБХІДНИЙ!

Питання економії споживання енергоресурсів стає все більш актуальним з кожним днем, з початком функціонування кожного нового підприємства, з початком кожного нового об’єкта. Вчені давно вже довели, що швидкість поповнення і відновлення природних джерел енергії просто «не встигає» за темпами її споживання сучасною економікою і промисловістю. Причому зауважте, що це не гіпотеза чи голослівне твердження, а науково доведений факт, з яким складно посперечатися або не погодитися.Єдине, що може зробити сучасне людство – це обрати шлях максимальної економії енергоресурсів, і цей питання однаково ефективний як для побутового використання, так і для використання енергетичних ресурсів на промислових об’єктах. Більше того — в даному випадку його актуальність збільшується в рази, так як обсяги споживання енергії на підприємствах (особливо великих) становить величезний відсоток від загальної кількості (понад 70%!).

 

Отже, питання доцільності економії енергоресурсів актуальне на будь-яких об’єктах, особливо на великих промислових підприємствах. Це питання ясний і зрозумілий, не викликає сумнівів. Але ось як визначити шляхи збільшення ефективності та «слабкі місця» кожного окремо взятого підприємства?Саме для цього і проводиться енергоаудит підприємств, що він допомагає визначити поточний стан споживання енергоресурсів на підприємстві, виявити основні джерела втрат, варіанти нераціонального споживання тепла та енергії, а також допомагає визначити наявний потенціал і найбільш ефективне його використання надалі.

З цією метою проводиться комплексне обстеження об’єкта, аналіз і подальша розробка заходів, що ведуть до ефективного використання енергоресурсів. Не залишається в даному випадку без уваги і питання впливу цих заходів на стан навколишнього середовища.

Отже, енергоаудит на підприємстві проводиться з метою:

— визначення загального стану споживання ресурсів паливно-енергетичного призначення на даному підприємстві;
— аналізу балансу споживання ресурсів по кожному з видів, по кожному з підрозділів даного підприємства;
— аналізу темпів і обсягів втрат і нераціонального використання тепла, що виробляється або енергії;
— оцінки наявного на підприємстві потенціалу та підвищення ефективності використання енергоресурсів на даному підприємстві;
— розробки комплексу заходів, спрямованих на підвищення ефективності енергоспоживання в роботі підприємства, причому кожен з пропонованих варіантів впровадження має своє техніко-економічне обґрунтування.

Проводити енергоаудит підприємства – завдання складна і відповідальна, тому довірити її потрібно виключно компетентним у даній області виконавцям. При розробці комплексу впроваджуваних заходів в обов’язковому порядку враховуються діючі на даний момент норми екологічної та технічної безпеки, стандарти і міжнародні вимоги, регламенти, а також найбільш ефективні та актуальні на даний момент досягнення НТП.

В залежності від конкретної ситуації, організаційної форми, сфери діяльності та інших особливостей роботи підприємства і ситуації енергоаудит підприємства може носити обов’язковий або добровільний характер. Величезна кількість факторів також має безпосередній вплив на строки проведення енергоаудиту підприємства: масштаб підприємства, вид діяльності, використовувані ресурси і т. п.

Comments are closed.

 Якісний енергоаудит