ПУСКО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ

.

Під пуско-налагоджувальними роботами розуміється комплекс проведених поетапно робіт, що включають перевірку, налаштування та проведення випробувань обладнання перед його повноцінним запуском для забезпечення всіх проектних режимів і параметрів роботи. Виділяють чотири основних етапи проведення пуско-налагоджувальних робіт.

Перший етап – підготовчий. На основі проектно-експлуатаційних документів, які розробляються на підприємствах-виробниках конкретного обладнання, вузлів і приладів розробляється робоча програма проведення пуско-налагоджувальних робіт, на цьому ж етапі розробляються заходи з охорони праці. Всі виявлені за проектом зауваження передаються замовнику, а також відбувається підготовка всіх необхідних для проведення випробувань засобів, обладнання, апаратури.

Другий етап – налагодження. Проводяться роботи по наладці окремих елементів автоматики, захисту або управління, а також ті роботи, які необхідно поєднувати з електромонтажними роботами. Пуско-налагоджувальні роботи можуть бути розпочаті тільки після того, як будуть завершені будівельно-монтажні роботи на даному об’єкті: завершені всі будівельні (у тому числі й оздоблювальні роботи, закриті всі кабельні канали та отвори, проведені вентиляція, освітлення, опалення, завершено монтаж електрообладнання з необхідним заземленням.

На даному етапі основні функції замовника входить:

– узгодження всіх виявлених в процесі вивчення проекту зауважень до проектної організації, яка займалася розробкою і проектуванням даного проекту;
– забезпечення авторського нагляду за виконанням робіт з боку проектної організації;
– постачання відсутнього обладнання, заміну вибракуваної, усунення дефектів в обладнанні, а також зроблений монтажі, які були виявлені в процесі пуско-налагоджувальних робіт;
– ремонт, а також перевірка електровимірювальних приладів (якщо в цьому є необхідність).

Третій етап – індивідуальні випробування обладнання. З введенням експлуатаційного режиму на даному обладнанні починається етап індивідуального випробування. Починаючи з цього моменту пуско-налагоджувальні роботи вважаються роботами в діючій установці, їх виконання проводиться за умови оформлення наряду-допуску, а також неодмінному дотриманні всіх заходів, норм і правил безпеки (технічної та організаційної).

На даному етапі проводиться індивідуальне випробування даного обладнання, налаштування важливих для повноцінної роботи параметрів, установок захисту, випробування схем управління цим обладнанням. Запуск обладнання «на холостому ходу» завершує третій етап пуско-налагоджувальних робіт, і якщо він пройдено успішно, то дане обладнання вважається прийнятим в експлуатацію. Це підтверджується актом технічної готовності обладнання для комплексного випробування (наступного етапу).

Всі протоколи проведених випробувань підрядник, що виконує пуско-налагоджувальні роботи, передає замовнику.

Четвертий етап – комплексне випробування обладнання. Воно проводиться за затвердженим ще на початковому етапі програмами. Саме на цьому етапі відбувається остаточне налаштування обладнання, що забезпечує взаємодію систем в самих різних робочих режимах.

Четвертий етап пуско-налагоджувальних робіт вважається завершеним тоді, коли на обладнанні отримані всі передбачені проектом режими та параметри роботи, які забезпечують стійкий технологічний процес без збоїв в роботі.

Comments are closed.

 Якісний енергоаудит