ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО ФЗИ-261

У відповідності з федеральним законом від 23.11.2009 №261-ФЗ «Про енергозбереження і про підвищення енергетичної ефективності та про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації» всі будівлі, споруди та будівлі, незалежно від їх розмірів, видів і призначення, повинні повною мірою відповідати вимогам енергетичної ефективності. Дані вимоги встановлюються відповідним федеральним органом виконавчої влади в повній відповідності з затвердженими Урядом Російської Федерації правилами.

 

Ці правила і вимоги стосуються практично всіх об’єктів сучасного будівництва – це і багатоквартирні будинки і об’єкти соціальної сфери, і будівлі, що знаходяться в муніципальній власності, а також будь-які будівлі та споруди, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

Отже, для будь-якого об’єкта, який побудований, реконструйований, пройшов капітальний ремонт або тільки вводиться в експлуатацію, тепер в обов’язковому порядку необхідно визначення класу енергетичної ефективності.

Для того, щоб визначити клас енергетичної ефективності будь-якої будівлі чи споруди, необхідно провести комплексне енергетичне обстеження даного об’єкта. Воно дозволяє отримати об’єктивні дані про те, в якому обсязі на даному об’єкті використовуються енергоресурси, є можливості для енергозбереження та який потенціал його підвищення.Завдання це комплексна, багатогранна і складна, тому оцінку енергетичної ефективності підприємства повинні займатися професіонали з належним рівнем кваліфікації, які є членами саморегулівних організацій у сфері енергетичного обстеження.

Для більшості видів і форм організації будівель і споруд проведення енергетичного обстеження є добровільним (винятки, коли проведення такого обстеження є обов’язковим, прописані в ФЗ-№261).

Після проведення енергетичного обстеження за його результатами видається енергетичний паспорт, який складається особою (компанією), що проводила обстеження і передається замовнику даної послуги (як правило, це власник будівлі, споруди, будівлі).

Крім того, згідно з прописаними в ФЗ-№261 нормами, між двома сторонами (з одного боку – власник об’єкта або інша уповноважена особа, з іншого – компанія або конкретна особа, що надає нижчеописані спеціалізовані послуги) може бути підписаний енергосервісний контракт (договір). В даному випадку предметом договору є здійснення з боку виконавця дій, які спрямовані на енергозбереження, а також збільшення ефективності споживання енергоресурсів замовником.Кажучи іншими словами, в енергосервісному договорі має міститися інформація про те, скільки становить економія енергоресурсів замовником при виконанні певних заходів виконавцем послуг в даному договорі.

Варто також зазначити, що порушення будь-яких обов’язкових до виконання норм законодавства про енергозбереження і підвищення ефективності використання енергоресурсів (приписаних до ФЗ-№261) тягне за собою відповідальність з боку юридичної або фізичної особи, а також підприємств соціальної та муніципальної сфери у відповідності зі ст. 9.16 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ.

Наша компанія готова допомогти кожному клієнтові у вирішенні проблем і питань, пов’язаних з правилами, встановленими у ФЗ-№261, гарантуючи повну відповідність нормам і вимогам зазначеного нормативного акта. Ми допоможемо вам уникнути будь-яких проблем і неприємностей, пов’язаних з реалізацією вимог цього закону.

Comments are closed.

 Якісний енергоаудит