ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ: АКТУАЛЬНІСТЬ В СУЧАСНОМУ СВІТІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ НА КОЖНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Питання енергозбереження сьогодні стають все більш актуальними, причому не тільки в межах нашої країни, але і у всьому світі в цілому. Обмеженість енергоресурсів природного походження, повільні темпи їх природного відновлення і відновлення, і разом з тим, завищені потреби сучасного життя в цих самих ресурсах, їх неекономне споживання і високі показники втрат призвели до такого стану справ, що питання енергозбереження сьогодні стали в числі проблем глобального характеру.

 

Проблеми даної сфери обговорюють на міжнародному рівні, розробляються, приймаються та впроваджуються спеціальні програми по забезпеченню заощадження енергоресурсів у всьому світі. Наша країна в цьому сенсі не стала винятком, тим більше, що природа «нагородила» її досить великими запасами цих самих ресурсів.

Питання раціонального використання енергоресурсів, сьогодні має стати одним з найважливіших на кожному підприємстві, і особливо це стосується тих об’єктів, які відрізняються надмірним використанням енергії.

Політика енергозбереження сьогодні є пріоритетним напрямком в роботі практично будь-якого підприємства, незалежно від сфери діяльності, масштабів, організаційної форми та інших «відмінностей» одного підприємства від іншого. Ефективна політика енергозбереження підприємств повинна бути спрямована на такі питання, як:

— зниження енергоємності виробничого процесу;
— підвищення якості і надійності енергозбереження;
— оптимізацію енергоспоживання в будь-який із структурних одиниць підприємства.

Щоб домогтися істотних змін і її позитивної динаміки, необхідно почати вирішення даної проблеми комплексним шляхом. По-перше, це комплексне обстеження підприємства і його основних фондів на предмет енергетичної «складової». По-друге, після обстеження проводиться розробка ефективних заходів (а в цілому – програми) з енергозбереження, з визначенням перспективного періоду реалізації.І далі – детальний план по впровадженню та реалізації намічених заходів, результатом яких повинно стати зниження енергоспоживання підприємства і істотна економія енергоресурсів.

Варто відзначити, що грамотний підхід до організації і проведення такої програми дозволяє гарантовано досягти досить високих показників у галузі енергозбереження (35-40% — це цілком реальні цифри, які вже досягли багато підприємств).

З метою підвищення ефективності програми енергозбереження найбільша увага приділяється саме енергоємним ділянок, які виявляються ще на першому етапі (обстеження і первинного аналізу підприємства). З метою підвищення енергозбереження на підприємстві цілком можливі такі заходи, як реконструкція і повна модернізація обладнання, впровадження нових виробничих потужностей з менш енергозатратними характеристиками, зниження енерговитрат на всіх етапах виробництва, включаючи моменти енергопостачання.

Тобто, потрібно не лише виявити причини, що призводять до енергетичних втрат, але і розробити комплекс заходів, спрямованих на заощадження енергоресурсів. Доцільність впровадження того чи іншого пропонованого заходу необхідно обґрунтувати з економічної та технологічної точки зору. Далі при затвердженні запропонованих варіантів, проводиться їх впровадження: проектування, монтаж, наладка, здача «оновленого» комплексу в експлуатацію.

Важливим фактором, що говорить на користь даної методології є окупність впроваджуваних заходів. Докладний аналіз дозволяє стверджувати, що найчастіше окупність такого роду змін на порядок перевищує ті нераціональні енерговитрати, які підприємство змушене було нести до подібного роду змін у своїй роботі.

Comments are closed.

 Якісний енергоаудит