ЕТАПИ ТА ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГОАУДИТУ

Актуальність питань енергозбереження та оптимізації їх витрат з кожним днем стає все більш гострою. Вчені різних спеціальностей з усього світу, в тому числі і з нашої країни, вже почали «бити тривогу» про виснаження енергетичних ресурсів та необхідності більш бережливого ставлення до її використання. Активно ведуться пошуки альтернативних джерел енергії, проте цей процес просувається повільно, а енергоресурси з кожним днем споживаються все більш активними темпами і у великих кількостях. Як же бути в цій ситуації?

 

У всьому світі взято курс на економне використання енергоресурсів і Росія не повинна стати винятком у цьому питанні, незважаючи на те, що має відносно великими їх запасами. Неодмінною умовою економного використання енергетичних ресурсів має стати виявлення способів і шляхів мінімізації їх використання на основних об’єкта – великих промислових підприємствах. Ну, а щоб виявити і втілити в життя найбільш ефективні заходи щодо створення енергозберігаючого виробництва, необхідний комплексний підхід, що отримав назву енергоаудиту.

Енергоаудит являє собою комплекс заходів, спрямованих на виявлення обсягів споживання енергоресурсів підприємства та пошуку шляхів оптимізації даної статті витрат. Тобто, енергоаудит покликаний відповідати на ряд питань. Наскільки правильно побудована політика енерговитрат підприємства? У чому причина їх неефективного використання, або великий суми втрат? Як усунути це за умови мінімізації витрат і строків реалізації заходів?

Комплекс заходів передбачає поетапного виконання, причому реалізація дії на кожному наступному етапі повинно стати результатом певних висновків та рішень попереднього. Тобто, етапи енергоаудиту перебувають у взаємозалежності і пропустити якийсь з них не можна.

Можна виділити організаційний етап, на якому складається безпосередньо технічне завдання, розробляється календар проведення робіт. І далі вже відбувається безпосередньо перший етап енергоаудиту: аналіз вихідних даних про роботу даного підприємства, оцінка технічного стану обладнання, що експлуатується, черговість дослідження всіх наявних об’єктів підприємства.

Другий етап – інструментальне обстеження об’єкта, що проводиться спеціальними приладами на сертифікованому обладнанні.

Третій етап – аналіз зібраної на перших двох етапах інформації.

Четвертий етап – звітний, коли формується звіт про проведеному аналізі з певними висновками та їх обґрунтуванням.

Грамотно і правильно проведений енергоаудит дозволить виявити «слабкі місця» вашого підприємства, де конкретно відбувається нераціональне використання енергоресурсів. На основі висновків і звітних даних енергоаудиту можна зайнятися розробкою, а також подальшим впровадженням програми, націленої на максимальне енергозбереження саме на даному підприємстві, з урахуванням всіх індивідуальних особливостей його функціонування.Як результат ви отримуєте зниження неефективних витрат підприємства, досить часто навіть зниження собівартості виробленої продукції, економне і більш раціональне використання таких цінних на сьогоднішній день енергетичних ресурсів.

Що стосується термінів проведення енергоаудиту, то варто зазначити, що чітко окреслених меж часу не існує, так як енергоаудит – справа добровільна. Але термін комплексного аналізу залежить від форми та організаційної структури підприємства, масштабів роботи, розмірів і т. п. Середніми, але далеко не обов’язковими для виконання термінами є проміжок 3 місяці – 1 рік, в залежності, знову-таки, від обсягів роботи і розмірів самого підприємства.

Comments are closed.

 Якісний енергоаудит